HEJ, HELA LERUM.

HUVUDSPONSOR:

Lerums Gästabud drivs av föreningen Hela Lerum som består av representanter från invånare, föreningar och näringsliv i de olika orterna Lerum, Stenkullen,

Floda, Gråbo, Tollered och Sjövik med stöd från Lerums Kommun. Föreningen stöttar evenemangen med projektledning, marknadsföring samt ekonomi- och programbidrag.

Borta bra, men hemma bäst.

 

Bakgrunden till Hela Lerum var att man såg en kommun med flera starka unika orter. Och på samma gång som man såg outnyttjade resurser och styrkor i de olika orterna, så uppmärksammades ett starkt växande lokalt engagemang i kommundelarna.

 

Hela Lerum skapades därför med syfte att se på vår kommun med nya ögon. Föreningen består därför av representanter från invånare och föreningsliv i de olika orterna Lerum, Stenkullen, Floda, Gråbo, Tollered och Sjövik. Ett lokalt engagemang med stöd 
av Lerums kommun.

 

Tillsammans vill vi:

 

- Dra nytta av kraften i kommundelarna och dess olikheter.

- Skapa ett lokalt rörelsemönster för att stärka den inhemska turismen & handeln.

- Få kommuninvånarna att stanna i (och gilla) sin kommun.

- Öka besöks-och näringslivsindex genom de egna invånarna.

 

- Göra praktisk tillämpning av vision 2025.

- Öka inflyttningen genom att kunna attrahera olika målgrupper med hjälp av orternas särprägling.

- Stärka självkänslan i kommunen och skapa 37 000 ambassadörer.

 

"Verktyget" som skapades fick namnet Lerums Gästabud och representerar en serie evenemang som arrangeras i kommunens samtliga sex orter under ett år. Varje evenemang skapas av engagerade invånare och föreningar i de respektive orterna och bygger på det som gör den aktuella orten unik. Namnet gästabud kommer av att man bjuder in invånarna i de övriga orterna till en fest där man visar upp sin ort från sin allra bästa sida.

 

Så kort och gott. Låt stolthet och nyfikenhet vara ledorden som får oss att vilja upptäcka vår kommun på ett ännu bättre sätt. Att inse att borta är bra - men att mycket fantastisk också finns på hemmaplan. Bakom hörnet - i 6 unika orter.