VÄLKOMMEN.

Hela Lerum som består av representanter från invånare, föreningar och näringsliv i de olika orterna Lerum, Stenkullen, Floda, Gråbo, Tollered och Sjövik med stöd från Lerums Kommun. Föreningen stöttar evenemangen med projektledning, marknadsföring samt ekonomi- och programbidrag. Föreningen har genomfört gästabud i kommunens 6 unika orter. 


Från 2020 är föreningen vilande.

Borta bra, men hemma bäst.


Bakgrunden till Hela Lerum var att man såg en kommun med flera starka unika orter. Och på samma gång som man såg outnyttjade resurser och styrkor i de olika orterna, så uppmärksammades ett starkt växande lokalt engagemang i kommundelarna.


Hela Lerum skapades därför med syfte att se på vår kommun med nya ögon. Föreningen består därför av representanter från invånare och föreningsliv i de olika orterna Lerum, Stenkullen, Floda, Gråbo, Tollered och Sjövik. Ett lokalt engagemang med stöd 
av Lerums kommun.


Tillsammans vill vi:


- Dra nytta av kraften i kommundelarna och dess olikheter.

- Skapa ett lokalt rörelsemönster för att stärka den inhemska turismen & handeln.

- Få kommuninvånarna att stanna i (och gilla) sin kommun.

- Öka besöks-och näringslivsindex genom de egna invånarna.


- Göra praktisk tillämpning av vision 2025.

- Öka inflyttningen genom att kunna attrahera olika målgrupper med hjälp av orternas särprägling.

- Stärka självkänslan i kommunen och skapa 37 000 ambassadörer.


"Verktyget" som skapades fick namnet Lerums Gästabud och representerar en serie evenemang som arrangeras i kommunens samtliga sex orter under ett år. Varje evenemang skapas av engagerade invånare och föreningar i de respektive orterna och bygger på det som gör den aktuella orten unik. Namnet gästabud kommer av att man bjuder in invånarna i de övriga orterna till en fest där man visar upp sin ort från sin allra bästa sida.


Så kort och gott. Låt stolthet och nyfikenhet vara ledorden som får oss att vilja upptäcka vår kommun på ett ännu bättre sätt. Att inse att borta är bra - men att mycket fantastisk också finns på hemmaplan. Bakom hörnet - i 6 unika orter.

Sex unika evenemang på hemmaplan.


Lerums Gästbud är den största gemensamma satsningen på evenemang i Lerums kommun -  en serie evenemang som arrangeras i kommunens samtliga sex orter under ett år.


Det pågår ett profilerings- och konceptarbete för samtliga sex orter. Kanske gissar du rätt på spek-affischerna nedanför? Klicka och läs mer om respektive evenemang!Namnet gästabud kommer av att man bjuder in invånarna i de övriga orterna till en fest där

man visar upp sin by från sin allra bästa sida. Evenemangen är en folkrörelse som öppnar upp och erbjuder kommunens invånare en möjlighet att upptäcka sin kommun.


Varje evenemang skapas av engagerade invånare och föreningar i de respektive byarna och bygger på det som gör den aktuella orten unik. Samtliga evenemang är med andra ord skapade utifrån varje bys förutsättning och ska attrahera besökare utifrån ortens särprägling - idé, konceptualisering och genomförande i samverkan.


Lerums Gästabud ska drivas i linje med kommunens strävan att bli ledande miljökommun.

Därför har varje evenemang ett stort miljötänk och innehåller viktiga

programpunkter inom ekologi och hållbar utveckling.